Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Sáng nay đã cầm tờ báo Xuân Thanh Niên trên tay là mua ngoài sạp, mặc dù con gái cũng đã đăng ký mua 10 cuốn ở cơ quan... hehehe.. chỉ mới lướt sơ qua những trang này với những khuôn mặt quen quen và một Tôn Nữ Thu Thủy mà mình hứa tặng báo nè...:DThứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Happy New Year 2013

Ngày đâu tiên khởi đầu của một năm - nắng vàng rực rỡ. Hy vọng là một năm thật an lành hạnh phúc với tất cả các bạn của tôi.